نوشته‌ها

,
همه‌ی سه‌شنبه‌های من

همه‌ی سه‌شنبه‌های من

کاش می‌شُد که دَمی خُفت و دَمی خُفت و دَمی خُفت ولی

با سه دَم خُفتَنِ ما، آخَرِ دنیا بِشود

کاش می‌شُد که در آن لحظه که بیدار شَویم

رُخِ زیبایِ گُلِ غایِبِمان، باز هُوِیدا بِشود

کاش می‌شُد که یکی آیَد و فَریاد زَنَد: گوش کنید؛

زِندگی، عِشق، زَمین، سَهمِ همه مَردمِ دنیا بِشود

کاش می‌شُد که همین جُمعه بیاید آخَر

چَشم بگشایَم و این بار رخِ، مهدیِ فاطمه دیدار شَود

محمدرضا حقیقت‌جو

عصر چهارشنبه

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی

۲۹ شعبان ۱۴۳۹ قمری