نوشته‌ها

,
سلاح واژه‌ها

«سلاح واژه‌ها»

مراقب سخنتان باشید؛

واژه‌ها همان‌گونه که می‌توانند خوشایند و یا شادی‌آفرین باشند، می‌توانند به‌سوی دیگران شلیک شوند و دیگران را زخمی کرده و یا حتی از بین ببرند.

واژه‌ها سلاحی هستند که می‌توانند گاهی نیز به‌سوی خودتان آنچه در درون دارند را شلیک کنند؛

خوب یا بد؛ زشت یا زیبا.

از: محمدرضا حقیقت‌جو

شنبه  ۵ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی