نوشته‌ها

,
این، یک شکایت نیست

نیایش با او (این، یک شکایت نیست)

خداوندا؛ گرچه همیشه راضی‌ام به رضایت تو و تسلیمم به خواست و امر تو و ایمانی راسخ دارم به وجود و حکمت بی‌پایان تو؛ ولی گاهی، شاید از سر بی‌حکمتی، پیش خود با تو می‌گویم:

ای‌کاش امر نموده بودی که یک ماه، یک هفته و یا حتی یک روز از هرسال را نیز، نیازمندان و حتی همه، آسایش و غنای اغنیا را تجربه و درک کنند و هرآن کس که اجابت امر تو نمی‌کرد، هرروز نافرمانی او را به شصت‌ویک روز تجربه‌ی لذت اغنیا محکوم می‌نمودی که سی‌ویک روز از آن باید پیوسته می‌بود و یا سه غنی را سیر می‌نمود گرچه خوب می‌دانم که اغنیا سیری‌ناپذیرند و این حکم محال؛ و اجرای تمام این حکم نیز باید پیش از پایان یک سال به انجام می‌رسید.

شاید آن روزها حاکمان نیز خود را موظف می‌دانستند که مردمانشان را مجبور به انجام امر تو بدانند و رسانه و جامعه و مساجد و مراجع و حاکمان به‌صف می‌شدند تا شرایطی فراهم گردد که امر تو به زیباترین، کامل‌ترین و درست‌ترین شکل در جامعه اجرا شود و حکم نافرمانی امر تو را نیز با ضربات تازیانه‌شان پاسخ می‌دادند و کسب‌وکارهایی که همراه نمی‌شدند را توبیخ و تعطیل می‌نمودند و…

نمی‌دانم؛ شاید اگر این بود، همه به‌عمد نافرمان امر تو می‌شدند تا کفاره و جزاء شامل حالشان گردد و من خوب می‌دانم که نافرمانی امر تو، هرچه که باشد، معنای گناه دارد و خوب‌تر می‌دانم که فراگیری گناه، بسیار نازیباست و جامعه را به تباهی خواهد کشاند.

گرچه می‌دانم حاکمان امر شده‌اند تا تمام طول سال را برای همه غنا و آسایش را فراهم آورند و اما حیف و صد حیف که حاکمان و رسانه و…

بگذریم چون بسی بی‌فایده می‌نماید گفتن این ادامه؛ چنان آب در هاون کوبیدن؛ و نشدنی، چون تلاش برای فروبردن میخ آهنین در سنگ وقتی حاکمان، اوامر تو را در بیان و اجرا جمع نمی‌بندند و بلکه به میل، انتخاب می‌کنند.

برای ما همین بس که تو خداوند همه‌ای؛

خداوند همه‌چیز و همه‌کس، خداوند همه‌جا و همه حال؛ و خداوند همه گاه.

پس ای خداوند همه؛ ما نیز فقیر و نیازمند روح و اخلاق و آدمیتیم؛ حال ما را دریاب و ما را آن‌گونه ساز که در تو غرق و از تو سرشار شویم.

رمضان همیشه مبارک و پر خیروبرکت باد؛ ای همیشه میزبان و پذیرای همه.

آمین.

محمدرضا حقیقت جو

پنج‌شنبه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی

۰۱ رمضان المبارک ۱۴۳۹ قمری