. برترین عناوین رویدادهای پیشنهادی .

(حضوری در هرکجای ایران و آنلاین از هرکجای دنیا)

اگر شخصیت حقیقی هستید:

می‌توانید به‌صورت خصوصی هر رویداد را سفـارش داده و بـه‌صورت انفرادی و یا به‌صورت گروهی و با همراهی خانواده، دوستـان، همکاران، فامیل و یا آشنایان در هر یک از رویدادها به‌صورت حضوری و یا آنلاین شرکت کنید.

  • در دوره‌های خصوصی، هزینه‌ها بین تعداد نفرات شرکت‌کننده تقسیم می‌شود و طبیعتاً هرچه نفرات بیشتر باشد سهم پرداختی هریک از هنرآموزان کمتر خواهد بود و هرچه تعداد نفرات کمتر، سهم پرداختی هر نفر بیشتر خواهد بود و به همین شکل اگر رویداد به‌صورت کاملاً خصوصی برگزار شود و شخص به‌صورت انفرادی و بدون همراه در آن شرکت نماید، تمامی مبلغ سرمایه گزاری به عهده‌ی وی است ولی تمرکز آموزشگر و زمان پشتیبانی و مشاوره‌ای که به‌صورت پیش‌فرض برای هنر آموزان، پس از هر رویداد در نظر گرفته‌شده نیز به وی اختصاص داده می‌شود.
  • پیشنهاد من این است که اگر می‌توانید دوستانی را با خود همراه کنید به دو دلیل: نخست: سبک‌تر شدن هزینه به دلیلی که یاد شد و دوم اینکه شما در کنار خود افرادی خواهید داشت که در دایره‌ی روابطتان در خصوص آموزه‌های آن رویداد می‌توانند تأثیرگذارتر باشند.

اگر شخصیت حقوقی هستید:

  • مدیران شرکت‌ها، مؤسسات، خیریه‌ها، سازمان‌ها، باشگاه‌ها، مساجد، انجمن‌ها، حوزه‌ها، سربازخانه‌ها، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، ادارات، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، سفارتخانه‌ها، برگزارکننده‌ها، شوراها، دانشگاه‌ها، مدارس و سایـر مراکز آموزشی، علمی و پـژوهشی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، صنعتی، مذهبی، مالی، مردمی، خیریه و… خصوصی، دولتی و یا  حاکمیتی داخل و خارج از ایران می‌توانند هر رویدادی را سفارش داده و برگزاری آن را برای استفاده‌ی مدیـران، کارکنان، مشتریان و مخاطبان خود و یا خانواده‌های آن‌ها (حضوری در هرکجای ایران و آنلاین از هرکجای دنیا که باشند) میزبانی کنند.
  • همچنین می‌توانید موضوعات موردنظر و یا موردنیاز مجموعه‌تان که در این فهرست قرار ندارند را به ما اعلام و پیشنهاد کنید تا پس از بررسی، در صورت وجود توانمندی در اجرا، به مخاطبان موردنظر ارائه شوند.