. شاهراه خود رهبری (سطح پایه)

از سلول تنهایی تا شاهراه کامیابی

  • آموزش
  • پنج ستاره
  • 18+ سال
  • زنان و مردان
  • ارائه‌ی گواهینامه‌ی بین‌المللی

    قابل اعتبار سنجی

15 کارگاه
119 روز
30 تا 45 ساعت